Welkom

De Vrienden van Revak Nuenen ondersteunen de zwemvereniging Revak Nuenen op voornamelijk financieel terrein.

Revak Nuenen is op zoek naar vrienden, die de vereniging financieel willen ondersteunen. Onze vereniging maakt lastige tijden door: het ledenaantal loopt langzaam terug, onder andere door onbekendheid van de vereniging bij de diverse instanties, en door wegvallende subsidies. Onze kosten zitten voornamelijk in aanschaf en onderhoud van hulpmiddelen voor in het zwembad, zoals vervoersmiddelen van kleedkamer naar bad, tilliften om zwemmers van de rand van het bad in het bad te krijgen, en drijfmiddelen.

Onze leden zijn gebaat bij het zwemmen in verwarmd water, voor zowel revalidatie als activatie, en de vereniging moet de lidmaatschapskosten voor de leden zo laag mogelijk houden, omdat deze kosten nooit de reden voor leden mag zijn, om niet te komen zwemmen.

We hebben het plan opgevat om bedrijven en particulieren te vragen om voor minimaal € 50,-- vriend van Revak Nuenen te worden. Dit kan door overmaking van het sponsorbedrag op onze bankrekening 1774.17.064 ten name van Revak Nuenen onder vermelding van Vriend. Wij bieden daarvoor dat de namen van onze vrienden worden vermeld op deze website.

Wij hopen dat ook u onze vereniging financieel een hart onder de riem wilt steken.

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht, per mail: info@revak.nu of info@vriendenrevak.nl